Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Experts: the «bearish» cryptocurrency market will continue under one condition


tháng 9, 22 2022
watermark Economic news

Analysts suggest that the «bearish» market in the cryptocurrency sector will continue if the main currency in terms of capitalization, bitcoin, confirms its recent decline and fixes below the $20,000 mark. Based on the technical analysis of the current picture, experts suggest that the secondary support level of BTC is $13,900.


Currently, bitcoin is testing the support range of $18,300–$19,500 after a sell-off caused by the release of US inflation data for August last week. The current BTC quote is $18,910. 


Yesterday, after the US Federal Reserve announced another rate hike by 75 basis points, the bitcoin exchange rate fell to $18,358. 


Analysts also note that if bitcoin confirms a fall below the support range (in the form of 2 consecutive weekly closures below $18,300), the risk of a decline to secondary support around $13,900 will increase. Moreover, the weakening of bitcoin will spread to other cryptocurrencies. 


However, bitcoin still has a chance to change its «bearish» trajectory to «bullish», analysts say. The fall may be replaced by growth if the cryptocurrency avoids a confirmed decline below the support level and restores resistance at $22,000.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.