Bản tin Kinh tế

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Experts: the «bearish» cryptocurrency market will continue under one condition


tháng 9, 22 2022
watermark Economic news

Analysts suggest that the «bearish» market in the cryptocurrency sector will continue if the main currency in terms of capitalization, bitcoin, confirms its recent decline and fixes below the $20,000 mark. Based on the technical analysis of the current picture, experts suggest that the secondary support level of BTC is $13,900.


Currently, bitcoin is testing the support range of $18,300–$19,500 after a sell-off caused by the release of US inflation data for August last week. The current BTC quote is $18,910. 


Yesterday, after the US Federal Reserve announced another rate hike by 75 basis points, the bitcoin exchange rate fell to $18,358. 


Analysts also note that if bitcoin confirms a fall below the support range (in the form of 2 consecutive weekly closures below $18,300), the risk of a decline to secondary support around $13,900 will increase. Moreover, the weakening of bitcoin will spread to other cryptocurrencies. 


However, bitcoin still has a chance to change its «bearish» trajectory to «bullish», analysts say. The fall may be replaced by growth if the cryptocurrency avoids a confirmed decline below the support level and restores resistance at $22,000.


Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.